RIB NI UMUTWE W’ITERABWOBA UGOMBA GUSESWA!

IJAMBO : « RIB NI UMUTWE W’ITERABWOBA UGOMBA GUSESWA »

 

Banyarwandakazi

Banyarwanda,

Baturanyi b’u Rwanda namwe ncuti z’Abanyarwanda

Nyakubahwa Ministre w’Intebe namwe ba Ministre mugize Guverinoma ‘u wanda ikorera mu bugungiro

Mwebwe mwese mukunze kwitabira gushyigikira gahunda nziza za Guverinoma ifite icyicaro mu buhungiro kandi iharanira gutaha mu gihugu.

MU GIHUGU BYIFASHE GUTE ?

1.Isi yose ikomeje gukurikirira hafi kandi yumiwe AKARENGANE kadasanzwe gakomeje gukorerwa abaturage b’Abanyarwanda, bigaragara neza ko bahinduwe ingaruzwamuheto, abagereerwa n’Inkomamashyi mu gihugu cyabo .

2.Agatsiko k’Abavantara kigaruriye u Rwanda mu 1994, karakataje mu gukubita, kagakomeretse, kagashimuta ndetse kakica abaturage b’inzirakarengane. Karasahura, kakambura, kakavogera ndetse kakigabiza imitungo bwite y’abaturage kugeza n’ubwo kabasenyera amazu kakabacuza byose kugera no ku isambu yabo ya gakondo…ngo bajye bayikodesha.

Kigaruriye ibyiza byose by’igihugu, gafunga urubuga rwa politiki ku buryo nta muturage wundi n’umwe ugifite ijambo ku mitegekere n’imicungire y’igihugu cy’u Rwanda   …

3.Inzego zose z’ubutegetsi zakagombye kurebera abaturage nazo zarashimuswe, ziracecekeshwa :

*Inteko Ishingamategeko yarasheshwe bigirwa ibanga

*Ubucamanza bugaragara gusa iyo bugiye kubamba inzirakarengane !

*Guverinoma yahoze yitwa iya Dr NGIRENTE Edouard nayo yaburiwe irengero, isigaye igizwe n’umuministre umwe gusa : Vincent BIRUTA, uyobora byose ! Ni iyobera benshi bataramenya gucengera !

*Nta Perezida wa Repubulika ukibaho, ntawe Abanyarwanda bakibona. Icyakora hacuzwe Kadahumeka yambara masque ibaje mu ishusho rya Paul Kagame ariko nayo ikigaragariza Abanyamahanga bonyine ! Iryo naryo ni ibanga rikomeje kujija benshi !

Kandi ubwo ngo barateganya gukomeza kurindagiza Abanyarwanda  kuzageza nibura mu 2024 ! Nanone kandi biranugwanugwa ko umunsi biyemeje kuvugira ku mugaragaro bazaza batangaza ko igihugu cy’u Rwanda cyahinduriwe izina, ko kitakiri Repubulika , ko ahubwo rwasubiye ku ngoma ya cyami ndetse batwereke n’umwami mushya wo mu nzu y’Abakagaara !

Agatsiko gakomeje kwishuka ko kifatiye abanyarwanda amaraso ibi bidasubirwaho !

HAGATI AHO:

4.Ubutegetsi bwite bwa Leta bwigaruriwe n’Agatsiko gakorera mu kinyegero, gahugiye mu byo gusahura igihugu no guhemukira abaturage mu buryo butigeze bubaho mbere !

Amabi ako Gatsiko gakora amaze kuba menshi cyane ariko aho bigeze kamaze kurenza igipimo, ku buryo ibyo basigaye bakora biragaragara nk’AGASOMBOROTSO kamaze KURAMBIRA n’abari bagifite amizero ko yenda bizagera aho hakabaho impinduka nziza, Agatsiko kakemerera abaturage gusubirana uburenganzira bwabo….

GUVERINOMA IKORERA MU BUHUNGIRO IRABIBONA ITE ? 

Banyarwandakazi

Banyarwanda,

Baturanyi b’u Rwanda namwe ncuti z’Abanyarwanda

Nyakubahwa Ministre w’Intebe namwe ba Ministre mugize Guverinoma ‘u wanda ikorera mu bugungiro

Mwebwe mwese mwitabira gushyigikira gahunda nziza za Guverinoma ifite icyicaro mu buhungiro kandi iharanira gutaha mu gihugu

 

5.Muri iyi minsi, Guverinoma y’u Rwanda ikorera mu buhungiro irushijeho guterwa impungenge n’ubuhezanguni abayobozi bakuru cyane b’ako Gatsiko k’Abavantara batatinye kwerekana no mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter, ubwo TITO RUTAREMARA yatangazaga amagambo akomeye cyane abiba urwango muri rubanda agasa n’uhamagarira ubutegetsi bwabo kurimbura abenegihugu bo mu bwoko bw’Abahutu BOSE, nta n’umwe avanyemo, akabatwerera ICYASHA cy’ ingengabitekerezo ya jenoside kuva ku bana bakivuka kugera ku bakamwe baraye bari butahuke !

Tuzi neza ko  mu gihe Tito Rutaremara yatozaga akanashumuza Inkotanyi ze zagombaga gutera u Rwanda mu 1990 ataciraga akari urutega n’Abatutsi bari mu Rwanda icyo gihe kandi batemera imigambi mibisha yari murigahunda yabo y’ibanga. Ingaruka zabyo twarazibonye…..

None Tito Rutaremara arasubiriye, ku mugaragaro !

 

Kubera izo mpamvu zose tuvuze n’izo tutiriwe turondora :

 

6.Turamagana ifungwa ry’umwenegihugu n’umunyapolitiki wigenga Abdul Rashid wakomeje kwamagana akarengane no kwerekana ko amahoro y’u Rwanda nk’igihugu kiryoheye bose, yazanwa no gusaranganya ubutegetsi mu mucyo, ubwubahane na demokarasi. Turihanganisha umudamu we n’umuryango we kimwe n’abamukunda bose, tubizeza ko ubutwari bwa Rashid Abdul bufite agaciro gakomeye kandi amaherezo buzera imbuto nziza ku gihugu cyacu. Tuzaharanira ko yafungurwa mu maguru mashya, agasubizwa uburenganzira bwe bwose.

7.Turamagana ifungwa ry’abanyamakuru nka Tewoneste Nsengimana w’UMUBAVU TV na bagenzi be bafunzwe bazira  ko bifuriza u Rwanda impinduka nziza ikozwe mu mahoro.

Duhangayikishijwe n’ifungwa ry’abaturage b’abanyakuri bakomeje kwifuriza u Rwanda ibyiza n’umutekano bishingiye ku bwiyunge nyakuri bw’Abenegihugu nka Madame IDAMANGE IRYAMUGWIZA Yvonne; Aimable Karasira n’abandi.

8.Dukomeje kubabazwa n’iyicwa ry’abaririmbyi KIZITO MIHIGO na JAY POLLY, iraswa ry’impunzi KAREMANGINGO REVOCAT uherutse kwicirwa n’Inkotanyi muri Mozambique, Ishimutwa ry’abana b’urubyiruko barimo umusizi Innocent Bahati…urutonde ni rurerure… BIRABABAJE.

 

Banyarwandakazi

Banyarwanda,

Tumaze kubishishoza neza turemeza ko:

9* RIB ari umutwe w’iterabwoba ukwiye guseswa mu maguru mashya. Turasaba Abanyarwanda kuwukuraho icyizere burundu , ntihakagire uwongera kuwitaba yizeye ubutabera, mu rugero byabaturukaho muwugendere kure, ndetse ahubwo abawugize BOSE bakwiye gushyirwa ku kabona bose, amazina yabo ndetse n’amafoto agatangazwa hose, kuko mu minsi itarambiranye bose bazafatwa, bakaryozwa ubugome bwose bakoreye abenegihugu ! Bakwiye kumenyekana muri ibi bihugu by’amahanga, imitungoabo igafatirwa, aho bashinze ikirenge bagahita babata muri yombi.

 

Banyarwandakazi,

Banyarwanda,

10*UBWIGENGE bw’igihugu kimwe n’iyubahirizwa ry’UBURENGANZIRA bwa buri mwenegihugu biraharanirwa.

Turabashishikariza Banyarwanda ko mukwiye gusohoka mu GIKONOSHWA CY’UBWOBA, mukisuganya maze muhagurukira kurengera uburenganzira bwanyu, mu nzira zose mushoboye. Aho ibihe bigeze ntimukwiye gutinya no kuba mwafata INTWARO mukitabara igihe mutewe. Nibyo amategeko yita “légitime défense” ! Nimubyitegure mu mutwe no mu mutima…ni igihe cyabyo.

11*Reka twongere twibutse ababyibagiwe, tubimenyeshe n’abatari babizi ko mu bihe bikomeye na Yezu ubwe yatoboye akavuga ngo “Ubu noneho…n’ udafite INKOTA nagurishe igishura cye maze ayigure(Luka 22,36).

Igihe cyabyo ni iki.

 

12*Nanone ariko turakomeza kwemeza ko Abanyarwanda dufite amahirwe adasanzwe yo kuba twashobora kwibohora iyi ngoyi y’ubutegetsi bubi mu kanya nk’ako guhumbya ijisho, turamutse tubyiyemeje koko !

 

  1. MWEBWE ABARI IMBERE MU GIHUGU MBABWIRE IKI ?

Akarengane mugirirwa, ivangurwa, gutindahazwa, agasuzuguro, incyuro ya buri munsi …sinjye ubihimba, murabibona n’amaso yanyu!

Mwikwihugiraho,mwirebanaho…mwibaza ngo ninde uzatangira ? Nimuhere iwanyu mu ISIBO, mu Mudugudu, mu Kagari, Mu murenge wanyu…..mwubure umutwe,  mwange ko hagira umuturage  n’umwe wongera kurenganywa, gusuzugurwa….nibakora kuri umwe, muhagurukre rimwe ! Maze murebe ngo impinduka irihuta, mugatangara!

 

  1. MWEBWE ABARI HANZE Y’U RWANDA, NAMWE MURAKENEWE.

Mwikwigira ba ntibindeba na mbonabihita ! Abashobora kugera Bruxelles, Londres, Paris, Rome, Washington …nimutere hejuru mumenyekanisha kamere y’AGATSIKO k’ABAVANTARE kiremyemo umutwe w’iterabwoba uyogoje u Rwanda n’Akarere kose !

Kandi ntimugwabire mu gutera inkunga Impirimbani zikomeje kwigaragaza mu Banyarwanda bari imbere mu gihugu .

 15.ABABACA INTEGE KO KURWANYA UBUTEGETSI ARI BIBI….

Nimubereke  ko ibanga ryo guhindura ubutegetsi bubi mwaritahuye!

Ubutegetsi bw’AGATSIKO K’ABAVANTARA ntawe gakwiye gukomeza gukanga ! Imbaraga zako kazivoma ahantu hamwe rudori: Ni uko mukomeza KWUBWUMVIRA. Ni uko mutaburwanya. Ni uko mucyemera kububera abagaragu !

 Ngaho nimwiyemeze kuburekura maze murebe ngo burasandara mugatangara

 

16.KU BAKRISTU N’ABANDI BIBWIRA KO IYOBOKAMANA RIBASABA KUGENDERA KURE POLITIKI N’IMITEGEKERE Y’IGIHUGU CYANYU, MBABWIRE NGO IKI !

Pahulo Mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma 13,1 yareruye abivuga atabiciye iruhande : “nta butegetsi budaturuka ku mana”….mwirinde abashaka kugoreka iryo jambo ry’Imana bakarivugisha ibihabanye n’icyo risobanuye.

Ubutegetsi budaturuka ku Mana , si ubutegetsi. Ni ingirwabutegetsi ! Ntawe utegetswe kubuyoboka, nta n’uwahatirwa kubwumvira !  Ndetse ahubwo kubworohera ni icyaha mugihe guhagurukira kuburwanya ari inshingano  kuri buri wese! Ubutegetsi bukwiye kumvirwa no kuyobokwa ni ubuturuka ku Mana bwonyine. Ikiranga ubutegetsi buturuka ku Mana, ubutegetsi Imana ishaka kandi ishyigikiye ni uko buba « bugamije icyagirira rubanda akamaro.  Bene ubwo butegetsi nibwo bwonyine abakristu n’abandi bemera Imana bagomba kumvira kuko budatambamira ugushaka kw’Imana ».

 

Nibyumvikane neza rero ko aho ibintu bigeze mu Rwanda :

* nta mukirisitu w’ukuri wakagombye kuryama ngoasinzire atagize icyo akora ngo ivangura, urugomo n’akarengange kari guca ibintu mu Rwanda kaveho

*Nta wemera Imana y’ukuri wakagombye kongera kuryama ngo asinzire Idamange Iryamugwiza Yvonne, Karasira Aimable, Abdul Rashid, Théoneste Nsengimana na bagenzi be …bakiborera mu munyururu w’Agatsiko bazira akamama ;

*Nta munyarwanda wemera agaciro k’ikiremwa muntu wakagombye kongera kurya ngo aryame asinzire « Tito Rutaremara » akidegembya , atarafatwa ngo ashyikirizwe ubutabera kubera inyigisho ze zabibye uburozi bw’urwango mu mitima y’urubyiruko kuva mu myaka ya za 90 , bugateza intambara mu gihugu, ikavamo irimburwa ry’abenegihugu batabarika, amagi akamenwa ngo Abavantara barye imileti nta we ubahagaze hejuru ! N’ubu akaba agikomeje kwigamba ubugome bwe mu bitangazamakuru, ntacyo yikanga…, nta n’isoni bimuteye !

*Abashyira mu gaciro bose ntibari bakwiye kongera kuryama ngo basinzire Umutwe w’Iterabwoba witwa RIB ukigaraguza inzirakarenga agati, ukamena amaraso y’abaziranenge nka Kizito Mihigo, ugashahura abagabo, ukangiza ibitsina by’ababyeyi….nyamara ugakomeza kwitwa ko uharanira ubutabera mu gihugu..ugakenera kwitabwa no kumvirwa ! AGASOMBOTOTSO NI AHO KARI !

UMWANZURO

17.Reka twanzure tugira tuti : “ IYO URUGAMBA RUKOMEYE ruba rwerekera ku musozo” !

Banyarwandakazi

Banyarwanda,

Baturanyi b’u Rwanda namwe ncuti z’Abanyarwanda

Nyakubahwa Ministre w’Intebe namwe ba Ministre mugize Guverinoma ‘u wanda ikorera mu bugungiro

Mwebwe mwese mwitabira gushyigikira gahunda nziza za Guverinoma ifite icyicaro mu buhungiro kandi yiyemeje gutaha mu gihugu

 

Guverinoma y’u Rwanda ikorera mu buhungiro irifuza cyane kwisuganya bihagije no gushyigikirwa bikomeye ngo ibafashe guhangamura kariya Gatsiko k’abavantara kadafite gahunda yo guhagarika ubugizi bwa nabi ndengamipaka ntigakozwe ibyo guhinduka ngo gatangire kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu n’ubwibindi bihugu.

Turasaba rero inkunga y’ibihugu bituranye n’u Rwanda kuko bitayobewe ubumara, akaduravayo n’ irimburambaga byagaragaye by’umwihariko mu  kuvogera no guhungabanya umudendezo wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, Uburundi, Uganda, (Tanzaniya ndetse na Kenya )…bikozwe n’Umutwe w’Iterabwoba wiyise FPR-Inkotanyi  wigabije u Rwanda guhera taliki ya 1/10/1990 ukabasha kwigarurira ubutegetsi bw’igihugu mu 1994 nyuma y’imivu y’amaraso y’inzirakarengane zitabarika zo mu bwoko bw’Abatutsi bari batuye mu Rwanda ndetse n’Abahutu batagira ingano. Abagize uruhare bose muri iryo RIMBURAMBAGA ryiswe Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse na Jonoside yakorewe Abahutu bagomba kuzabibazwa, kandi BOSE.  Abicanyibose ni bamwe, nyina ubabyara ni umwe.

  1. Mu gihe tukiri ku rugamba, ndasaba Nyakubahwa Jean Paul Ntagara, Ministre w’Intebe wa Guverinoma y’uRwanda ikorera mu buhungiro kwihutira kuvuganan’umwenegihugu w’intwari cyane Francois MUNYABAGISHA ukunda ko bamwita SEKIDENDE, hagatangizwa ISHURI ryigisha Abanyarwanda babyifuza ibyerekeye amateka, politiki n’ubuyobozi bwiza .

Ndagusaba nanone gufatanya na Ministri w’ubutabera, Bwana Innocent NDIKUBWIMANA, mukihutisha imirimo, hagatangizwa “URUKIKO RWA RUBANDA” kuko hari byinshi rwafasha Abanyarwanda mu kugamburuza aka Gatsiko k’Iterabwoba gakomeje guhangayikisha Abanyarwanda, mu gihugu no hanze yacyo.

Ndagusaba kandi gukomeza kuganira n’Abanyarwanda bose bifuza kwifanya na Guverinoma y’u Rwanda ikorera mu buhungiro kugira ngo urugamba rwiza rwihute.

N’abemera ko hakenewe ingufu za gisilikari, ntuzatinye kuganira nabo.

Banyarwandakazi

Banyarwanda,

Iki si igihe cyo guha ubwoba intebe . Ni igihe cyo kubura umutwe, no guhaguruka tugaharanira uburenganzira bwa buri mwenegihugu, twivuye inyuma.

Uwiteka Imana we Mugenga w’ibihe n’amateka ahe u Rwanda n’Akarere kacu umugisha n’amahoro arambye

Harakabaho Repubulika y’u Rwanda,

Harakabaho Abenegihugu babayeho mu mahoro, basaranganya ibyiza by’igihugu cyabo, nta we uhejwe.

 

Murakoze.

Bikorewe Paris,30/10/2021

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :