Mme Nadine Claire KASINGE , Umuvugizi w’Umunyamabanga mukuru w’Ishyaka Ishema.

Mme Nadine Claire KASINGE , Umuvugizi w’Umunyamabanga mukuru w’Ishyaka Ishema.

Ishyaka Ishema ry’u Rwanda ryavutse taliki ya 28 Mutarama 2013, si umwihariko w’abantu 12 barishinze. ISHEMA ni irya buri Mwenegihugu , ni iry’’Abanyarwanda bose.

*Wowe wateshejwe agaciro , ugasuzugurwa, ugahindurwa  indorerezi cyangwa Inkomamashyi  mu gihugu cyawe, haguruka ube uwambere mu guharanira ko ISHEMA rikubera  icyanzu cyo guharanira uburenganzira bwawe.

*Wowe wumva wararenganyijwe n’Ubutegetsi bw’igitugu bwakwambuye agasambu kawe, bukagusenyera akazu , bukaguhoza ku nkeke… Ishema ni iryawe haguruka urirengere.

*Wowe wazahajwe  n’agahinda n’umujinya wo kuba wariciwe  n’abakagombye kukurindira umutekano, umwanya ni uyu,  tsinda ubwoba uba uwa mbere mu gushyigikira ISHEMA kugirango rizagufashe kubaka igihugu cyita ku nshingano ikomeye cyane yo kurengera abana bacyo bose .

*Wowe munyeshuri ufite inyota yo kwiga ariko Leta y’Agatsiko ikaba yarakuvanguye, ikakwima buruse cyangwa inguzanyo igamije kuguhindura INZEREREZI, wowe wari ugize amahirwe yo gutsindira buruse yo kwiga mu mahanga, bakayakuvutsa bagusimbuza umwana wo mu Gatsiko utakurusha ubwenge n’umurava, injira mu ISHEMA maze ufatanye n’abandi  guharanira ko urubyiruko ari narwo Rwandarwejo rwahabwa amahirwe angana n’uburere bunoze  hagamijwe gutegurira ejo hazaza heza abana BOSE b’u Rwanda.

*Wowe warangije amashuri ndetse na kaminuza ukayisoza usize ababyeyi n’abavandimwe iheruheru kubera kukurihira bibagoye, none Dipolome ukaba uyisonzanye uri Umushomeri mu gihe abatakurusha ubwenge no gukunda igihugu aribo bahabwa akazi keza bakigwizaho imitungo; wikererwa injira mu ISHEMA Ry’u Rwanda, ufatanye n’abandi kubaka imishinga y’iterambere risangiwe n’abenegihugu bose.

*Wowe Mwalimu cyangwa Porofeseri, wari warateshejwe agaciro, urapyinagazwa, uribagirana kandi ari wowe SHINGIRO NYAKURI ry’Ubuzima bw’igihugu : akadirishya karakingutse , haguruka uharanire Ishema ryawe .

*Wowe munyarwanda warenganyijwe n’inkiko z’Agatsiko kandi uri umwere , ahubwo ugacirwa Imanza n’Abanyabyaha kabuhariwe bazwi na bose ndetse bashakishwa n’Inkiko mpuzamahanga, haguruka uharanire Ishema  ry’Ubutabera nyabwo , akarengane  nk’ako wagiriwe gacike burundu  mu Rwatubyaye.

*Bari  b’U Rwanda namwe bategarugori babyeyi, Ishema ryacu rikeneye kuzahurwa . Tsinda  ibyo kugendera kuri « baranyica » cyangwa « baramvuga ngo iki ? »  maze uhagurukane ubushake n’umurava, urwanire ishyaka ubuzima bwawe,  ubw’abo wabyaye n’ubw’abo uzabyara . Maze wirebere ngo Demokarasi isesuye irashinga ibirindiro mu gihe gito cyane, abantu bakarekera aho kubaho nk’abaja cyangwa abanyamahanga mu gihugu cyabo.

*Bacuruzi mukora ariko mukagokera Agatsiko gahora kabaca imisoro irenze urugero ,amahooro akabije agamije kubananiza, imisanzu y’urudaca iba igendereye kubahombya… nimufate icyemezo cya kigabo cyo gushyigira ibikorwa by’Ishyaka rya politiki ryihaye inshingano ikomeye yo kubarenganura no kuzabaha uburyo bukwiye bwo gukora umurimo wanyu mu mutuzo, mu bwisanzure kandi mwubashywe nk’abantu bafitiye igihugu akamaro gakomeye. ISHEMA ni iryanyu, nimurirwanire ishyaka!

1. Ni ibiki bisabwa Abarwanashyaka b’Ishema ?

a)Ushaka kuba umurwanashya w’Ishema asabwa  ibi bintu bitatu  bikurikira byonyine :

(1)Kwicengezamo indangagaciro z’Ukuri, Ubutwari n’Ugusaranganya.

(2)Gutanga kotizasiyo buri mwaka  y’amafaranga angana  n’IDOLARI rimwe (1 $)  cyangwa IYERO rimwe (1€).

(3)Kwiyandikisha ku rubuga HYPERLINK « http://www.ishemaparty.org/ » http://www.ishemaparty.org (reba neza ahabugenewe)

b) Naho Umurwanashyaka warangije kwiyandikisha (no gutanga 1$) ahabwa iyi nshingano y’ingenzi cyane ariyo : gushaka mu nshuti ze yizeye abandi bantu 5, bityo bamara kuba abarwanashyaka 6, bakarema « IKIPE-ISHEMA », bakayimenyesha abayobozi bakuru b’Ishyaka binyujijwe mu nzira zose zishoboka harimo kohereza urwandiko mu iposita, kohereza ubutumwa hakoreshejwe urubuga HYPERLINK « http://www.ishemaparty.org/ » http://www.ishemaparty.org  (reba neza ahabugenewe) , kohereza email kuri aderesi ishemaparty@yahoo.fr. … Nyuma iyo «Kipe-Ishema », ikazahabwa ibaruwa yo kwemerwa (Reconnaissance) iturutse mu Bunyamabanga bukuru.  Inama zerekeye imikorere y’amakipe y’Ishema, tuzakomeza kuzibagezaho, buke, buke.

2. Ni ibiki bisabwa uwiyemeje kuba INSHUTI   y’Ishyaka Ishema ?

Uwifuza kuba INSHUTI y’Ishyaka Ishema (Donateur)  kabone n’ubwo yaba atari umurwanashyaka wanditse (membre ) abihabwa no gushyigikira ibikorwa by’Ishema atanga impano kuva ku madolari 20 kuzamura (A partir de 20$/20£ /20€)

3. Naho se uwifuza kuba UMUGIRANEZA w’ISHEMA asabwa iki ?

Ishyaka Ishema rikeneye abagiraneza benshi bashyigikira ibikorwa bijyanye na gahunda yaryo yo gusezerera ingoma y’Agatsiko kugira ngo himikwe Leta ikorera inyungu z’Abanyarwanda. Kubera ko gusohoza iyo gahunda  mu gihe gito bisaba ubushobozi bwinshi , UMUGIRANEZA w’Ishema ni uwiyemeza gutanga impano  guhera ku madolari igihumbi 1000 (A partir de 1000$/1000€/1000£).

Umwanzuro :

Ishyaka Ishema ry’U Rwanda ririho, ntibikiri amagambo !

Njyewe rero, ku giti cyanjye, ubu narangije kwandika iriya nyuguti ya i (Ishema) ku mutima wanjye, mu kiganza cyanjye, ku myambaro yanjye , ku makayi yanjye….aho ndi hose Ishema tuzaba turi kumwe! Mbaye Umwiyemezi, NTA KUNDI BYAGENDA !

ISHEMA ni iryawe nanjye: Haguruka dufatanye kuryubaka kugira ngo rizabone uko ridufasha natwe kwiyubaka .

Sinasoza ndasuhuje by’Umwihariko mwebwe mwese abatuye Umujyi wa Kigali nkunda kandi navukiyemo  none Ishyaka Ishema rikaba ryaranshinze kubamenya no kubakurikiranira hafi: Nidufatanya tuzatsinda ingoma mbi y’Agatsiko.  AMAHORO.

Mme Nadine Claire KASINGE,

Umuvugizi w’Umunyamabanga mukuru.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :