RWANDA 2019 : UMWAKA W’IBISUBIZO

RWANDA 2019 : UMWAKA W’IBISUBIZO

I. Banyarwandakazi, Banyarwanda dusangiye igihugu,

Baturanyi namwe nshuti z’Abanyarwanda

Munyemerere ntangire iri jambo mbifuriza umwaka mushya wa 2019 ubu twinjiyemo. Uzababere umwaka muhire, w’amahoro, ibyishimo no gusubiza umutima mu gitereko.

Ntibyakwitwa guta igihe mbanje kwibutsa ko uyu mwaka dushoje wa 2018, wabayemo ibihe by’impinduka zikomeye.  Muri zo navuga eshatu  gusa zatunguranye kandi zigatangaza abatari bake :

Icyambere: Hari imfungwa za politiki zarekuwe by’agateganyo cyangwa bishingiye ku cyiswe imbabazi za Perezida wa Repubulika . Ab’imena muri abo benegihugu bafunguwe ni Madame Victoire INGABIRE UMUHOZA, Bwana KIZITO MIHIGO, Umwari Diane  Shima Rwigara na Mama we Adeline MUKANGEMANYI. Byabaye ikintu gikomeye cyaranze uyu mwaka by’umwihariko mu rwego rwa poltiki.

Kubera ubutwari budasanzwe bw’abo bana b’u Rwanda batinyutse bagahangara ingoma y’igitugu kugera ubwo yiyemeje kugenza make byatweretse ko dukwiye gukomeza kwizera ko impinduka nziza abaturage basonzeye igishoboka mu Rwanda.

Icyakabiri: Politiki mbi y’agatsiko kayoboye u Rwanda yo gukomeza kwenyegeza umutekano muke mu karere dutuyemo by’umwihariko guteza akaduruvayo mu gihugu cy’u Burundi hagamije gusenya Leta iriho muri icyo gihugu , ntabwo bikiri ibanga kuko byarenze umurongo wo kwihanganirwa. Umukuru w’igihugu cy’ Uburundi yareruye avugira ku kabonabose ko Leta ya Paul Kagame umwanzi w’igihugu cye cy’Uburundi! Kwitwa umwanzi w’abavandimwe duturanye bikwiye gutera ubwoba n’ikimwaro Umunyarwanda wese ushyira mu gaciro . Umwiryane mu baturanyi dusangiye ugupfa n’ugukira ntacyo umariye igihugu cyacu cy’u Rwanda. Nta shema biduteye. Abo bategetsi bakunda intambara n’urugomo nibo bakwiye kwirengera ingaruka z’iyo myitwarire yabo igayitse kandi bakitegura ko ari bo ku giti cyabo bazaryozwa ibikorwa  by’ubugizibwanabi bakoreze bagamije kurengera inyungu zabo bwite bakunze kwitirira igihugu cy’u Rwanda.

Icyagatatu: Igisa no kubyutsa umubano hagati y’Ubufaransa na Leta y’Umunyagitugu Paul Kagame cyakanze benshi . ku ikubitiro byahise bigaragarira buri wese ko iryo subukura ry’umubano ryubakiwe ku nyungu zishingiye ku buriganya kuko byabimburiwe no gupfukirana ubutabera bwari bumaze igihe butegerejwe, bujyanye no gukurikirira abagize uruhare mu Ihanurwa ry’indege y’uwahoze ari Perezida w’urwanda, Nyakwigendera Yuvenali Habyarima. Twibuke ko icyo gikorwa cy’iterabwoba cyabaye LONI yemeje ko aricyo mbarutso y’Itsembabwoko n’itsembatsemba ryahitanye abanyarwanda basaga Miliyoni. Kuba Leta y’Ubufaransa yarasabye inkiko zacyo kureka gukurikirana icyo kibazo kugira nk’uko Umunyagitugu Paul yabyifuzaga, nibitwumvishe bidasubirwaho ko nta gihugu cy’amahanga cyaba igihange karijana cyangwa inshuti magara gishishikajwe no kurengera koko  inyungu bwite z’abanyarwanda mu buryo bukwiye. Bisobanuye ko u Rwanda ruzatabarwa gusa n’ ubwenge, ubushake n’ubwitange by’abana barwo, bazahagurukira  kurwanya akarengane no kwibohora ingoyi y’ubutegetsi bubi bw’Agatsiko k’Abanyamurengwebagashize twakomeje kwihanganira imyaka ikaba ibaye 25.

II. Banyarwandakazi , Banyarwanda, Baturanyi namwe ncuti z’Abanyarwanda,

Ngiyo impamvu tugomba gukora ibishoboka byose, uyu mwaka wa 2019 dutangiye ukatubera umwaka impinduka  za politiki zitambutse kure izo twabonye kugeza ubu.

Koko rero 2019 ukwiye kwitwa Umwaka wo kubohora Rubandigoka no kugarura umutekano n’amahoro arambye mu Karere k’Ibiyaga Bigari.

Mu yandi magambo, icyo twimirije imbere ni uko umwaka wa 2019 waba umwaka  w’impinduramatwara mu Rwanda. Uko tubibona, izo mpinduka zikenewe zizashingira kuri izi nkingi eshatu z’ingenzi:

a. Ugushyira hamwe kwa Opozisiyo nyarwanda iharanira demokarasi , abasanzwe bakorera mu mitwe ya politiki inyuranye n’amashyirahamwe atandukanye bagatumanaho, bagahura,bakungurana ibitekerezo,  bagashyiraho byihutirwa Urwego  ngishwanama( Cadre de Concertation) , rugahabwa umurongo ngenderwaho usobanutse, kandi rukitorera Komite Nshingwabikorwa yunvikanyweho.

b. Gushyiraho uburyo bugezweho bwo kotsa igitutu ubutegetsi bw’umunyagitugu Paul Kagame , bigakoranwa ubuhanga n’ubushishozi.

c. Kugena ingamba nshya zishyigikira ubushake bwa politiki bwo kwemeza umunyagitugu Paul Kagame kuganira na Opozisiyo mu rwego rwo gushakira hamwe igisubizo gihamye ku bibazo by’ingutu bihangayikishije abenegihugu  aribyo:

  • Gufungura urubuga rwa politiki
  • Gufungura infungwa zose za politiki
  • Gutahuka kw’impunzi z’abanyarwanda mu mahoro n’icyubahiro

III.    Banyarwandakazi, Banyarwanda ,

Baturanyi namwe ncuti z’Abanyarwanda,

Igihe ni iki, niduhagurukire rimwe maze dukore ibishoboka byose kugirango umwaka wa 2019 uzatubere “Umwaka w’ibisubizo” twifuza. Gusa rero kugira ngo tuzashobore kubigeraho, ni ngombwa ko buri wese yumva neza ko akwiye gushyiraho ake! Urugamba ni urwatwese.

Muri urwo rwego, Guverinoma y’u Rwanda ikorera mu buhungiro mpagarariye, izakoresha imbaraga zose mu gushyigikira umushinga wo guhuza abagize Opoziziyo iharanira demokarasi kugira ngo bafatanye urugamba bityo impinduramatwara Rubanda yifuza cyane ishobore kugerwa bidatinzeho.

Kuri mwe mwese, abanyarwanda mubarizwa mbere mu gihugu ndetse n’abari mu buhungiro  mbifurije umwaka w’impinduka nziza,

Abaturage b’ibihugu bituranye n’u Rwanda mbifurije umwaka w’amahoro, umudendezo n’ububurumbuke .

Kuri mwe mwese mutavuga rumwe ubutegetsi bwa Paul Kagame, nta n’umwe uvuyemo, Rendez-Vous ni i KIGALI mbere y’uko uyu mwaka wa 2019 urangira.

Harakabaho Repuburika

Harakabaho u Rwanda rujyambere kandi rwunze ubumwe.

Mwese mwese Uwiteka abahe Umugisha utagabanyije.

Thomas Nahimana

Perezida

Comments are closed.