ITERAMBERE RY’ABARI N’ABATEGARUGORI MU RWANDA : INSHABURE cyangwa UBUSHWAMBAGARA

ITERAMBERE RY’ABARI N’ABATEGARUGORI MU RWANDA : INSHABURE cyangwa UBUSHWAMBAGARA

Ndabasuhuje mwese , by’umwihariko bari bategarugori bagenzi banjye nkunda ! Nk’umunyarwandakazi wavukiye mu Rwanda akarubamo, akarwigamo, akabona ibihakorerwa, akaganira n’abakuru, urungano n’abato ku mibereho y’abanyarwanda by’umwihariko umwanya w’umunyarwandakazi, mu mpande zose,hari icyo nshaka ko tuganiraho.
Koko iyo turebye uko umunyarwandakazi yabayeho kuva kera kugeza ubu tubonako hari byinshi byagiye byangizwa bituma arushaho kuburizwamo. Niyo mpamvu twibaza tuti : Ese koko umugore wo mu Rwanda yateye imbere ? Gute ? Mu buhe buryo ?

1. MU MURYANGO

Tuzi twese akamaro ko kugira umuryango, ko kubona bucya turi kumwe n’abo tuvukana , abo twashakanye, abo twibarutse cg abatwibarutse. Mbere ya 1994 ingo nyinshi zarimo abagabo, zirimo abasore b’ingufu ,umugore ntiyajyaga kwasa cg ngo abe ariwe wurira igisenge ngo asakare inzu, abe ariwe ujya kubumba amatafari no kwikorera isima. Ese ubu ingo zibonekamo abagabo cg abasore bageze kuri babiri ni zingahe ? Jya ku mashantille aho bubaka urabona umubare w’abagore baciwe umugongo n’amatafari maze umbwire niba ariryo terambere koko ? Watera imbere ute uvuna umubiri wawe ?

2. GUSHYINGIRWA

Gushyingirwa ibirori by’akataraboneka buriwese akura arota , urugo rwabyaraga umukobwa bavuzaga impundu bati Arakaza neza mukobwajana Nyampinga wacu none haravuka umukobwa imiborogo ikaba yose kuko bavuga bati izi ndaya n’ibi binyendaro tuzabikwiza he ?
Umukobwa yagiraga imyaka 18 abarambagizi ari uruhuri ,afite ikibazo cyo guhitamo none aragera kuri 40 nta n’uwo bahura munzira ngo amurebe irihumye cg amwakure amubazi akazina ? Uku niko gutera imbere ? Wambwirako uri umukobwa wateye imbere ute utagira ukuririmba ngo atake ubwiza umuremyi yakwihereye?wambwirako uri umugore wateyimbere Utagira ukurara iruhande ngo afumbate akumare imbeho niwikanga aguhumurize ati ndahari mwamikazi w’umutima wanjye ? Urara rwa ntambi wigaragura mu buriri bwa wenyine cg uraye rubunda kuko abagupfakaje nawe baguhiga ? Ibindi nawe wongereho ?

3. MU BUYOBOZI BW’IGIHUGU

u RWANDA Ku mwanya wa mbere mu kugira abagore !!!!!!!!!! Nibyo rwose mu ruhando rw’amahanga tugaragara neza kuri iyo ngingo !! Ariko se tubyize neza twasanga ari ibyiza cg twasanga ari bwa BWIZA BW’INTOBO BUTAYIBUZA KURURA

Mbere ya 1994 Urwanda rwari rufite abagore bacye mu buyobozi ariko bari bafite ijambo, baravugaga rikijyana !! kandi bagakora akazi kabo neza , abatari mu buyobozi bagaterwa ishema n’ uko bahagarariwe koko ? Ntibaduhozaga mu muhanda ngo turamagana amahanga yabafatiye mu manyaga ? Ntibicwaga n’abo bakorana barozwe ngo ni indwara zitazwi zibahitanye!!

Muti ntugasebanye ? Nanjye nti ntacyo mbyanyugura

Rosa KABUYE muzi aho yatugejeje ? Tujyanywa n’ikiboko kwigaragambya ngo narekurwe nk’aho aritwe twamutumye gukora ibidakorwa ? Ese ubu arihe ko atakivugwa ? Aloysie INYUMBA yapfuye ate ? Wambwira ute ko uri umuyobozikazi wateye imbere umutima urara udiha kuko uziko nutajya kwambika abantu ubusa ngo buhagirwe uricwa ?

4 . MU ISHURI

Mu Rwanda abakobwa ntibafatirwa ku manota angana n’ayabahungu mu bizamini bisoza ibyiciro by’amashuri ! Aka ni akumiro: mu Rwanda haba haravumbuwe ubushakashatsi bwemeza ko ubwenge bwo mu ishuri bujyana n’igitsina kandi abigitsina gore akaba aribo bagira bwinshi ?? Abascientifiques basansubize.
Wambwira ute ko uri umunyeshurikazi wateye imbere abahungu mwigana mutagishyiramwe ngo musubire mu masomo yanyu , musobanurirane musobanukirwe kurushaho ?????

Nuko umubare w’abakobwa ukaba uruhuri mu mashuri wagera mu kazi ugasangamo mbarwa! Wambwira ute ko uri umukobwa w’umunyabwenge warangije kaminuza zingahe wateye imbere kandi umusatsi warakwereyeho, iyo uri mu kwezi udasohoka kuko ibikoresho by’isuku yo mu ibyo bihe utanabirabukwa ? Kera buriwese yigaga ibyo ashoboye, hakabaho imyuga buri wese akiteza imbere ku rwego rwe none byagenze bite ? Nimubyuke !!!!

UMWANZURO

Banyarwandakazi igihe kirangeze ngo duhumuke turebe neza iryo terambere tubwirwa duhereye kuri ibi navuze haruguru n’ibindi namwe mwibonera mu mibereho yanyu ya buri munsi. Nitureke gukomeza guhabwa uduhuma amaso cyangwa uduhendabana maze natwe duhagurukire kugira uruhare mu mpinduka nziza ikenewe mumitegekere y’igihugu cyacu.

SHIMWA Aurore

Comments are closed.