Browsed by
Mois : septembre 2016

Umukuru w’igihugu arananiwe : Ndahamagarira urubyiruko kwitegura gufata ubutegetsi.

Umukuru w’igihugu arananiwe : Ndahamagarira urubyiruko kwitegura gufata ubutegetsi.

Rubyiruko rw’u Rwanda  nimuhaguruke dufate ubutegetsi. 1.Rubyiruko, bana b’u Rwanda, mwebwe mwese duhujwe no gukunda by’agahebuzo igihugu cyacu, mukaba mwariyemeje gukura amaboko mu mifuka, muharanira ko igihugu cyacu cyajya imbere, mu mahoro, mu bumwe, mu bwiyunge, ariko cyane cyane mu kwimakaza umuco wo kuvuga ukuri uko mwakubonye cyangwa mwakwumvishe ntamususu: aka kanya ndi hano mbashimira urwo rukundo mwibitseho rubatera ubutwari bwo gukorera igihugu cyacu mutizigama nubwo tuzi ko ibihe kirimo bitoroshye. Ndifuza kubibutsa ko urwo rukundo, ubwo bushake, uwo murava…

Read More Read More